Dataskyddspolicy för Lindskrog Parkering

Introduktion

Lindskrog Parkering värnar om våra kunder och ser till att insamling och behandling av personlig information sker på ett ansvarsfullt sätt som respekterar integriteten hos våra användare. Denna dataskyddspolicy klargör vårt åtagande att skydda dina personuppgifter och beskriver hur vi samlar in, använder och delar information.

 

Omfattning

Denna dataskyddspolicy omfattar datainsamling både online och offline, inklusive personuppgifter som kan samlas in via webbplatser, sociala medier, telefonkontakt och e-postkommunikation.

 

Samtycke och Accept

Genom att använda våra tjänster och genomföra beställningar godkänner du vår dataskyddspolicy och behandlingen av dina personuppgifter. Det är viktigt att du noggrant läser och förstår vår policy innan du nyttjar våra tjänster.

 

Insamlad Information

Vi samlar in information på flera sätt, inklusive när du genomför en beställning, gör betalningar med kreditkort, kontaktar oss eller lämnar personuppgifter via sociala medier. Denna information kan innefatta personlig information som telefonnummer, registreringsnummer, faktureringsadress, e-postadress, samt betalningsinformation som fakturainformation och adress.

 

Användning av Information

Dina personuppgifter används för att tillhandahålla, utföra och leverera Lindskrog Parkering's tjänster. Vi behandlar personuppgifter för att uppfylla våra kontraktuella åtaganden gentemot dig, inklusive bekräftelse av din identitet, administrering av betalningar och presentation av innehåll på ett effektivt sätt.


Delning av Information

För att uppfylla våra åtaganden gentemot våra kunder och andra intressenter kan vi överföra eller dela information med tredje parter, såsom leverantörer, auktoriserade återförsäljare, distributörer eller serviceleverantörer. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa säker hantering och skyddsnivå vid delning av uppgifter med tredje parter.

 

Myndighetsrapportering

Vi kan vara skyldiga att lämna nödvändig information till myndigheter enligt lag eller om du har givit ditt samtycke.

 

Försäljning av Information

Vi försäkrar att vi inte säljer den insamlade informationen till tredje parter.

 

Plats för Databehandling

All behandling av data sker inom Sverige, och vi vidtar nödvändiga legala och tekniska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och på en godkänd skyddsnivå.

Lagring av Data

Vi sparar data så länge det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket data samlades in eller för att uppfylla lagstadgade lagringstider, inklusive redovisningskrav.

 

Dina Rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till dina uppgifter, rättelse av felaktig information och radering av information som inte längre är nödvändig för det syfte den samlades in för, förutsatt att det inte finns lagliga skyldigheter som hindrar omedelbar radering.

 

Kontaktuppgifter

Om du har frågor angående vår behandling av personuppgifter eller denna dataskyddspolicy, kontakta oss på kontoret@lindskrog.se.

 

Uppdateringar

Senast uppdaterad den 1 augusti 2022.

 

 

Öppet dygnet runt - årets alla dagar